iPhone X trở thành “ngôi sao” trong làng công nghệ những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nó có thể bị soán ngôi bởi một cái tên mà ít ai ngờ tới. Mảng dịch vụ đang trở thành “sản phẩm” lớn thứ hai của Apple bao gồm cả Apple Music, Apple Pay, iTunes, App Store, iCloud