Với việc Viettel đã triển khai thành công công nghệ OCS, ngành viễn thông nước nhà đã có được một bước nhảy vọt đáng kể trên bản đồ viễn thông thế giới. Đây là thông tin công nghệ trong nước đáng mừng nhất trong ngày hôm nay. OCS là viết tắt của Online Charging System,