Category: Windows

Tích hợp Google Hangout với Outlook Messenger

Việc tích hợp Google Hangout với Outlook Messenger sẽ cho phép bạn trò chuyện, nhắn tin với mọi người trong danh bạ Gmail từ ứng dụng Web Outlook Messenger của Microsoft. Google Hangout (có tên cũ là Google Talk) là một ứng dụng (có cả trên web lẫn các nền tảng khác như Android chẳng