Facebook Messenger bổ sung quyền admin cho các nhóm chat

Giữa những chỉ trích về cách mà Facebook xử lý thông tin của người dùng, mới đây, mạng xã hội này đã thay đổi cách mà người dùng có thể tham gia các cuộc hội thoại nhóm trên Messenger. Công ty cho biết vào hôm thứ tư rằng nếu muốn được tham gia vào một cuộc trò chuyện nhóm, họ cần phải được chấp thuận bởi một admin.

Facebook Messenger bổ sung quyền admin cho các nhóm chat 3

Facebook cho biết thay đổi này sẽ rất hữu ích cho các cuộc chat nhóm lớn, nơi mà không phải tất cả các thành viên đều có thể được kết nối. Quyền quản trị cũng có thể được điều chỉnh giữa những người dùng. Một cuộc trò chuyện nhóm sẽ hỗ trợ tối đa 250 thành viên. Người dùng cũng có thể được mời bẳng cách click vào những đường link được chia sẻ.

Facebook thông báo trong một thông cáo báo chí: “Bất cứ ai trong cuộc hội thoại nhóm có thể tạo ra một đường link để mời và chia sẻ được cho người mà họ muốn tham gia vào cuộc hồi thoại. Những người nhấp vào đường link sẽ có thể được tự động bổ sung vào nhóm nếu như tuỳ chỉnh phê duyệt bị tắt, hoặc sẽ được bổ sung vào nhóm khi mà admin chấp thuận yêu cầu.”

Các tính năng mới cho Messenger sẽ rất tuyệt, nhưng có lẽ Facebook cũng nên đầu tư nhiều hơn vào các vấn đề bảo mật.

Tham khảo The Verge

Related Posts