Lập trình

Lập trình

Lập trình là gì? Con đừng trở thành lập trình viên

02/02/2018 12:31 512

Lập trình là gì? Lập trình được hiểu đơn giản nhất là vạch sẳn công việc quỷ đạo cho một cộng cụ nào đó thực hiện. Đối với lập trình về màng tin học thì lập trình là viết ra ứng dụng phần mềm để thực thi một hoặc một khối công việc nào đó […]

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản( HyperText Markup Language)-HTML

01/02/2018 12:22 452

Ngôn ngữ HTML là gì? HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và […]

Học lập trình C để làm gì?

31/01/2018 22:46 304

Lập trình C là gì? Lập trình C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn vận hành gần với phần cứng và nó giống với ngôn ngữ Assembler hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. Hơn thế, C đôi khi được đánh giá như là “có khả năng di động”, cho […]